Dr Karolina Wawer

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, asystent w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, autorka pracy doktorskiej poświęconej prozie Wiesława Myśliwskiego w kontekście badań nad postzależnością, pamięcią i traumą. Interesuje się teorią postkolonialną i sposobami jej stosowania w krytyce literackiej oraz w edukacji polonistycznej. W pracowni zajmuje się również funkcjonalnym włączaniem nowych technologii do warsztatu metodologicznego nauczyciela polonisty.  

kontakt: karolinaanna.wawer@gmail.com