Dr Marta Rusek

Literaturoznawczyni i metodyk z doświadczeniem nauczycielskim,pracuje w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ.

Szczególnie interesuje się przekształceniami w edukacji polonistycznej, które wynikają z przemian cywilizacyjnych i kulturowych oraz literacką antropologią szkoły. Działalnością badawczą obejmuje również takie zagadnienia, jak: stereotypy w kulturze i edukacji, praktyki i strategie odbioru literatury, relacje ikonosfery i logosfery w kształceniu polonistycznym (m.in. jest współredaktorem książki pt. Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, red. A. Pilch, M. Rusek, Kraków 2015).Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny historii literatury (w tym monografii pt. Miniaturowe światy. Z dziejów jednoaktówki w Młodej Polsce, Kraków 2007) i dydaktyki języka polskiego, a także poradników metodycznych dla nauczycieli.