Kontakt

Jednostka pomocnicza w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej

31-007 Kraków, ul. Gołębia 20, pokój nr 44 

pmse@uj.edu.pl

Telefon : 12 663 1040